Poranny

Piotr Malczyk wicestarosta łowicki

W dalszym ciągu na terenie gmin powiatu łowickiego trwa licznie strat po ostatniej burzy. Mieszkańcy najbardziej poszkodowani mogą ubiegać się o wsparcie...

Gość dnia

Materiał reporterski